Điều kiện thành lập công ty vốn nước ngoài

Thành lập công ty vốn nước ngoài là một trong những cách thức quan trọng để nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào thị trường Việt Nam. Để thành lập công ty vốn nước ngoài, nhà đầu tư cần đáp ứng một số điều kiện nhất định theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Dưới đây là những điều kiện cơ bản:

1. Nhà đầu tư:

 • Phải là tổ chức, cá nhân có tư cách pháp lý hợp lệ theo quy định của pháp luật nước ngoài.
 • Có đủ năng lực tài chính để thực hiện dự án đầu tư.
 • Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực dự kiến đầu tư.
 • Không thuộc danh sách các tổ chức, cá nhân bị cấm đầu tư vào Việt Nam.

2. Dự án đầu tư:

 • Phải phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và Danh mục ngành, nghề kinh doanh được khuyến khích đầu tư.
 • Có tính khả thi và hiệu quả kinh tế.
 • Đảm bảo bảo vệ môi trường và an ninh quốc phòng.

3. Vốn đầu tư:

 • Vốn đầu tư tối thiểu: 10 tỷ đồng (đối với công ty TNHH một thành viên vốn nước ngoài) và 20 tỷ đồng (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên có vốn đầu tư nước ngoài).
 • Vốn đầu tư tối đa: Không giới hạn.

4. Hồ sơ đăng ký thành lập công ty:

 • Đơn đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Dự án đầu tư.
 • Giấy phép đầu tư (nếu có).
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách thành viên/cổ đông.
 • Giấy ủy quyền (nếu có).

Thủ tục thành lập công ty vốn nước ngoài:

 1. Nộp hồ sơ xin Giấy phép đầu tư tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoặc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
 2. Nhận Giấy phép đầu tư.
 3. Nộp hồ sơ đăng ký thành lập công ty tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố nơi công ty đặt trụ sở chính.
 4. Nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 5. Làm thủ tục thuế.
 6. Làm thủ tục lao động.
 7. Báo cáo hoạt động.

Lưu ý:

 • Các quy định về thành lập công ty vốn nước ngoài có thể thay đổi theo thời gian.
 • Doanh nghiệp nên tham khảo ý kiến của luật sư hoặc các chuyên gia tư vấn để được hướng dẫn cụ thể.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm các thông tin hữu ích sau đây:

 • Website của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: [đã xoá URL không hợp lệ]
 • Website của Cục Đầu tư nước ngoài: [đã xoá URL không hợp lệ]
 • Dịch vụ tư vấn thành lập công ty vốn nước ngoài: [đã xoá URL không hợp lệ]

Chúc bạn thành công!

Dưới đây là một số trường hợp đặc biệt:

 • Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài:

Đây là hình thức phổ biến nhất hiện nay. Nhà đầu tư nước ngoài sẽ sở hữu 100% vốn điều lệ của công ty.

 • Thành lập công ty liên doanh:

Là hình thức hợp tác giữa nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư Việt Nam. Tỷ lệ góp vốn giữa hai bên được thỏa thuận tự do.

 • Thành lập chi nhánh công ty nước ngoài:

Là hình thức mở rộng hoạt động của công ty nước ngoài tại Việt Nam. Chi nhánh không phải là pháp nhân riêng biệt và chịu sự quản lý của công ty mẹ.

Lựa chọn hình thức thành lập công ty phù hợp:

 • Căn cứ vào mục tiêu kinh doanh: Nếu nhà đầu tư muốn kiểm soát hoàn toàn hoạt động kinh doanh, nên lựa chọn hình thức công ty 100% vốn nước ngoài. Nếu nhà đầu tư muốn hợp tác với nhà đầu tư Việt Nam, nên lựa chọn hình thức công ty liên doanh.
 • Căn cứ vào năng lực tài chính: Nếu nhà đầu tư có đủ năng lực tài chính, nên lựa chọn hình thức công ty 100% vốn nước ngoài. Nếu nhà đầu tư không có đủ năng lực tài chính, nên lựa chọn hình thức công ty liên doanh.
 • Căn cứ vào quy định của pháp luật: Một số ngành nghề kinh doanh có quy định hạn chế về tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài. Doanh nghiệp cần lưu ý các quy định này khi lựa chọn hình thức thành lập