Quảng cáo ngoài trời là việc sử dụng các phương tiện nhằm giới thiệu đến người tiếp nhận quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ khi họ ở bên ngoài ngôi nhà của mình.

Những hình thức quảng cáo phổ biến tại VIệt Nam bao gồm:

–   Bảng quảng cáo, băng-rôn hoặc banner;

–   Quảng cáo bằng bảng hiệu, biển hộp đèn, Billboard, Pano;

–   Quảng cáo trên màn hình đèn LED;

–   Quảng cáo bằng phương tiện giao thông.

Yêu cầu khi xin giấy phép quảng cáo ngoài trời

Để chuẩn bị cho quá trình xin cấp giấy diễn ra thuận lợi, doanh nghiệp cần đáp ứng đầy đủ những yêu cầu chung sau đây của nhà nước quy định:

–   Phù hợp với những quy định của pháp luật liên quan đến quảng cáo;

–   Phù hợp với quy hoạch xây dựng tại địa phương;

–   Đảm bảo về mỹ quan của đô thị, an toàn giao thông và an ninh xã hội.

–   Đảm bảo tính ổn định, công khai và khả thi trong quảng cáo;

–       Đảm bảo quảng cáo tại các điểm tiếp giáp trên trục đường quốc lộ phải thống nhất, hài hòa giữa các địa phương;

–       Ưu tiên sử dụng vị trí quảng cáo phù hợp với quy hoạch đã có trước;

–       Lấy ý kiến từ các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo và nhân dân.

Thủ tục xin giấy phép quảng cáo ngoài trời

Hồ sơ giấy phép quảng cáo ngoài trời

Bộ hồ sơ xin giấy phép quảng cáo ngoài trời gồm các tài liệu sau:

  1. Bản sao chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của người quảng cáo và người kinh doanh dịch vụ quảng cáo;
  2. Đối với quảng cáo sự kiện, chính sách xã hội: bản sao tài liệu về việc tổ chức sự kiện của đơn vị tổ chức;
  3. Ma-két sản phẩm quảng cáo in mầu sắc có chữ ký, con dấu của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo và người quảng cáo;
  4. Tài liệu chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng bảng quảng cáo; địa điểm quảng cáo đối với băng-rôn.
  5. Bản phối cảnh vị trí đặt bảng quảng cáo.
  6. Đối với loại bảng quảng cáo phải có giấy phép xây dựng: bản sao giấy phép xây dựng công trình quảng cáo.
  7. Bản sao tài liệu chứng minh sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đủ điều để quảng cáo: Tài liệu chứng minh sự hợp chuẩn, hợp quy theo quy định của pháp luật; Tài liệu khác theo quy định tại Nghị định số 181/2013/NĐ-CP.
  8. Văn bản đề nghị xin cấp giấy phép quảng cáo;